Products

    Guangzhou Jingye Machinery Co.,Ltd

    Address:101 No.33 Jintian Industrial Road, Huadong Town, Huadu District, Guangzhou, Guangdong Province, China

    Fax:+86 20 6290 3735

     

    +86 20 6290 3736 / 6290 3738