E-mail:gzchinakegfactory@163.com
Guangzhou Jingye Machinery Co., Ltd.
Products list
 • 1.Beer keg
 • 2.Fonts
 • 3.Beer tap
 • 4.Dispenser
 • 5.Draft beer machine
 • 6.Regulater
 • 7.Cylinder
 • 8.Cleaning machine
 • 9.Filling machine
 • 10.Extractor
 • 11.OTHERS
Contact Us

Guangzhou Jingye Machinery Co.,Ltd.

Add:101 No.33 Jintian Industrial Road,Huadong Town, Huadu District, Guangzhou, China

Tel:(+8620)62903736 / 62903738
Fax:(+8620)62903735
Website:www.gzjingye.cn
E-mail:gzchinakegfactory@163.com


連絡先(お問い合わせ)

メール:mavischeuang@gzjingye.cn

Facebook:MavisCheung

Twitter:@MavisCheung6

携帯番号:18218192486

Contact Us:
+86-020-62903736
Add : 101 No.33 Jintian Industrial Road,Huadong Town, Huadu District, Guangzhou, China
Tel:(+8620)62903736 / 62903738
Fax:(+8620)62903735
E-mail:gzchinakegfactory@163.com